Cementiri municipal

El Cementiri Municipal romandrà obert els dies següents en horari de 8:00 a 19:00 hores.

Calendari obertura cementiri 2023

Gener – De l’1 al 8 i del 27 al 29
Febrer – Del 24 al 26
Març – Del 24 al 26
Abril- Del 7 a l’11 i del 28 al 30
Maig -El dia 1 i del 26 al 28
Juny – Del 23 al 25
Juliol – Del 28 al 30
Agost – De l’11 al 27
Setembre – Del 8 a l’11 i del 29 al 30
Octubre –  El dia 1, del 6 al 12 i del 23 al 31
Novembre- De l’1 al 5 i del 24 al 26
Desembre – De l’1 al 10 i del 22 al 31

Ordenança reguladora del Cementiri Municipal

Ordenança fiscal del Cementiri Municipal 2019-2021