Cementiri municipal

El Cementiri Municipal romandrà obert els següents dies en horari de 8:00 a 19:00 hores.

Any 2018
Gener   – de l’1 al 7
Febrer  – del 23 a 25
Març – del 24 al 31
Abril – de l’1 al 3 i del 20 al 23
Maig  – dia 1 i del 25 al 27
Juny – del 22 al 24
Juliol – del 27 al 29
Agost- del 15 al 16 i del 24 al 26
Setembre- dia 11 i del 28 al 30
Octubre – del 12 al 14 i del 26 al 31
Novembre – de l’1 al 4 i del 23 al 25
Desembre – del 6 al 9 i del 21 al 31

Ordenança reguladora del Cementiri Municipal

Ordenança fiscal del Cementiri Municipal 2018