Cementiri municipal

El Cementiri Municipal romandrà obert els següents dies en horari de 8:00 a 19:00 hores.

Any 2020

Gener – de l’1 al 6 i del 24 al 26
Febrer – del 28 al 29
Març – dia 1 i del 27 al 29
Abril- del 10 al 19
Maig -de l’1 al 3 i del 29 al 31
Juny – del 20 al 28
Juliol – del 24 al 26
Agost – del 14 al 30
Setembre – de l’11 al 13 i del 25 al 27
Octubre – del 9 al 12 i del 24 al 31
Novembre- dia 1 i del 27 al 29
Desembre – del 4 al 8 i del 24 al 27

Ordenança reguladora del Cementiri Municipal

Ordenança fiscal del Cementiri Municipal 2018