Cementiri municipal

El Cementiri Municipal romandrà obert els dies següents en horari de 8:00 a 19:00 hores.

Any 2022

Gener – de l’1 al 9 i del 28 al 30
Febrer – del 25 al 27
Març – del 25 al 27
Abril- del 15 al 19 i del 29 al 30
Maig -el dia 1 i del 27 al 29
Juny – del 23 al 26
Juliol – del 29 al 31
Agost – del 12 al 28
Setembre – del 9 a l’11 i del 23 al 25
Octubre – del 7 al 12 i del 22 al 31
Novembre- dies 1 i 2 i del 25 al 27
Desembre – del 2 al 8 i del 23 al 31

Any 2021

Gener – de l’1 al 6 i del 29 al 31
Febrer – del 26 al 28
Març – del 26 al 28
Abril- del 2 al 6 , del 23 al 25 i el dia 30
Maig -de l’1 al 2 i del 28 al 30
Juny – del 24 al 27
Juliol – del 30 al 31
Agost – El dia 1 i del 13 al 29
Setembre – del 10 al 12 i del 24 al 26
Octubre – del 8 al 12 i del 22 al 31
Novembre- dia 1 i del 26 al 28
Desembre – del 3 al 8 i del 24 al 31

Ordenança reguladora del Cementiri Municipal

Ordenança fiscal del Cementiri Municipal 2019-2021