Cementiri municipal

El Cementiri Municipal romandrà obert els següents dies en horari de 8:00 a 19:00 hores.

Any 2019

Gener – de l’1 al 6 i 26 i 27
Febrer- del 22 al 24
Març -del 29 al 31
Abril – del 19 al 30
Maig – dia 1 i del 24 al 26
Juny- del 21 al 30
Juliol – del 26 al 28
Agost – del 12 al 31
Setembre – Dia 1, 11 i del 27 al 29
Octubre- del 25 al 31
Novembre – de l’1 al 3 i 29 i 30
Desembre – dia 1, 6, 7, 8 i del 27 al 29

Ordenança reguladora del Cementiri Municipal

Ordenança fiscal del Cementiri Municipal 2018