Benvinguts i benvingudes a l'espai web de l'Ajuntament de Copons

Junta de Regants de Copons

regants

 

L’Associació per a la Conservació del Reg i Horts de Copons, es va constituir el 9 de juny de 2.012 amb la finalitat de:

  • Vetllar per la conservació de la zona dels Horts de Copons.
  • Organitzar torns de rec als horts de Copons per tal d’aprofitar i racionalitzar el consum d’aigua.
  • Evitar qüestions o litigis entre els associats.
  • Proposar a l’Ajuntament de Copons les mesures que siguin necessàries per tal de millorar els objectius anteriors.

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents:

  • Gestió del subministrament d’aigua als Horts de Copons.
  • Gestió dels projectes de conservació de reg, molins i basses de Copons.
  • En queda exclòs tot ànim de lucre.

Estatuts-de-la-junta-de-regants-de-copons

Els membres de la junta Directiva són:

Francesc Salamé i Sabater, President
Manuel Sugrañes Perotes, Secretari
Abel Castell Bonet, Tresorer
Jaime Gudayol Bassa, Vicepresident
Antonio Clemente Marin, Vocal
José Guix Arnau, Vocal

 

Angel Guimerà, 8 - 08289 Copons
Telèfon: 938 090 000 - Fax: 938 090 013
e_mail: copons@copons.cat
CIF: P0807000E