Cobrament de tributs

ORGT

 

 

 

Si voleu accedir -hi cliqueu aquí o sobre la imatge amb el logotip de l’organisme

 

A Internet, a través del portal de l’ORGT, podeu trobar la informació necessària en matèria de tributs, com el calendari fiscal de l’exercici i fer tots els tràmits, així com el pagament.L’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) és un organisme autònom local de la Diputació de Barcelona que du a terme la gestió i la recaptació d’ingressos de dret públic de 306 municipis de la província de Barcelona.