Codi ètic i de bon govern

Aquest document té per objecte establir els principis, les regles i els models de conducta desitjables per part dels membres del consistori, els treballadors i treballadores de l’Ajuntament de Copons i les seves empreses municipals.

La finalitat d’aquest Codi és incrementar els nivells de transparència i bon govern en la gestió pública, el comportament ètic del seu personal, la millora de la qualitat democràtica del seu funcionament i de les relacions de confiança entre la ciutadania i l’ajuntament.

Podeu accedir al codi ètic de l’ajuntament clicant aquí