Perfil del contractant

Perfil del contractant

perfil-del-contractant
Pots accedir al Perfil del Contractant cliclant sobre la imatge

Si busques l’activitat contractual de l’ Ajuntament de Copons, aquest és el lloc on la trobaràs.

Licitacions, adjudicacions provisionals, acords, resolucions… A més, també hi ha els plecs de clàusules administratives particulars i informació essencial sobre cadascun dels procediments.

Clica aquí