Calendari fiscal, reglaments i ordenances

Calendari Fiscal 2020

ANUNCI BOPB DE MODIFICACIÓ DEL CALENDARI FISCAL EN MOTIU DE LA COVID-19

COPONS IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANS 2020

Rebuts sense domiciliar pagament voluntària: 04/05/2020 a 01/09/2020

COPONS IMP BÉNS IMMOBLES REBUTS DOMICILIATS
– 1A FRACCIÓ 2020 data pagament: 01/07/2020
COPONS IMP BÉNS IMMOBLES REBUTS DOMICILIATS
– 2A FRACCIÓ 2020 data pagament:  01/09/2020
COPONS IMP BÉNS IMMOBLES REBUTS DOMICILIATS
– 3A FRACCIÓ 2020 data pagament: 02/11/2020

COPONS TAXA GESTIÓ RESIDUS COMERCIALS 2020

Rebuts sense domiciliar pagament voluntària de 05/06/2020 a 01/09/2020
Rebuts domiciliats data pagament: 01/09/2020

COPONS TAXA GESTIÓ RESIDUS DOMÈSTICS 2020

Rebuts sense domiciliar pagament voluntària del 05/06/2020 a 01/09/2020

COPONS TAXA RESIDUS DOMÈSTICS DOMICILIATS
-FRAC.1 2020 1980397 01/07/2020

Descripció del Concepte Data Inici Data Final
IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANS – 1A FRACCIÓ-DOMICILIATS    4/5/2020
 IMPOST BÉNS IMMOBLES – 2A FRACCIÓ-DOMICILIATS    1/7/2020
IMPOST BÉNS IMMOBLES – 3A FRACCIÓ-DOMICILIATS  1/10/2020
 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS- NO DOMICILIAT    4/5/2020    6/7/2020
IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICS    4/9/2020   5/11/2020
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS CONSTRUÏTS    4/9/2020   5/11/2020
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES  18/09/2020  18/11/2020
 IMPOST VEHICLES TRAC. MECÀNICA     2/3/2020     4/5/2020
TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL     2/3/2020     4/5/2020
 TAXA GESTIÓ RESIDUS DOMÈSTICS-NO DOMICILIAT      2/6/2020     5/8/2020
TAXA GESTIÓ RESIDUS DOMÈSTICS- 1AFRACCIÓ- DOMICILIAT     2/6/2020
 TAXA GESTIÓ RESIDUS DOMÈSTICS -2AFRACCIÓ-DOMICILIAT     1/9/2020
TAXA GESTIÓ RESIDUS COMERCIALS      5/6/2020     5/8/2020

Ordenances Fiscals 2019/ 2020

Relació d’Ordenances Fiscals modificades per al 2019 – CIDO: Cercador d’Informació i Documentació Oficials

Ordenances Fiscals 2018

Relació d’Ordenances Fiscals modificades per al 2018 – CIDO: Cercador d’Informació i Documentació Oficials

Ordenances Fiscals 2017

Relació d’Ordenances Fiscals modificades per al 2017 – CIDO: Cercador d’Informació i Documentació Oficials

Reglaments, Ordenances i Normatives Municipals:

Ordenança municipal de circulació de Copons
Ordenança reguladora del cementiri municipal
Reglament d’aparcaments de titularitat municipal
Ordenança municipal de tinença d’animals de companyia
Ordenança de camins municipals