Calendari fiscal, reglaments i ordenances

Calendari Fiscal 2017

Descripció del Concepte Data Inici Data Final
IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANS – 1A FRACCIÓ-DOMICILIATS 02/05/2017
IMPOST BÉNS IMMOBLES – 2A FRACCIÓ-DOMICILIATS 03/07/2017
IMPOST BÉNS IMMOBLES – 3A FRACCIÓ-DOMICILIATS 02/10/2017
IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICS 01/09/2017 02/11/2017
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS CONSTRUÏTS  01/09/2017 02/11/2017
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 15/09/2017 15/11/2017
IMPOST VEHICLES TRAC. MECÀNICA 01/03/2017 03/05/2017
TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL 01/03/2017 02/05/2017
TAXA GESTIÓ RESIDUS DOMÈSTICS- 1AFRACCIÓ- DOMICILIAT 01/06/2017
TAXA GESTIÓ RESIDUS COMERCIALS 02/06/2017 04/08/2017
TAXA GESTIÓ RESIDUS DOMÈSTICS-NO DOMICILIAT  02/06/2017  04/08/2017
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS- NO DOMICILIAT 02/06/2017 04/08/2017
TAXA GESTIÓ RESIDUS DOMÈSTICS -2AFRACCIÓ-DOMICILIAT 01/09/2017

 

Ordenances Fiscals 2017:

OF-1 2017 IBI
OF-2 2017 Impost Activitats Econòmiques
OF-3 2017 Impost Vehicles
OF-4 2017 Increment valor terrenys urbans
OF-5 2017 Construccions instal·lacions i obres
OF-6 2017 Ocupacions subsòl, sòl i volada via pública
OF-7 2017 Aprofitament especial del domini públic local
OF-8 2017 Expedicio de documents administratius
OF-9 2017 Llicències urbanisme
OF-10 2017 Residus Municipals
OF-11 2017 Serveis piscina municipal
OF-13 2017 Cementiri local
OF-15 2017 Llicència Activitats
OF-16 2017 Ocupació terrenys d’ús públic
OF-19 2017 Parades, barraques etc situades en espais públics
OF-20 2017 Estacionament vehicles via pública
OF-21 2017 Ús instal·lacions i recursos municipals

Reglaments, Ordenances i Normatives Municipals:

Ordenança municipal de circulació de Copons 2012
Ordenança reguladora del cementiri municipal
Ordenança tinença animals de companyia
Reglament d’aparcaments de titularitat municipal_2012