Calendari fiscal, reglaments i ordenances

Calendari Fiscal 2020

Descripció del Concepte Data Inici Data Final
IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANS – 1A FRACCIÓ-DOMICILIATS    4/5/2020
 IMPOST BÉNS IMMOBLES – 2A FRACCIÓ-DOMICILIATS    1/7/2020
IMPOST BÉNS IMMOBLES – 3A FRACCIÓ-DOMICILIATS  1/10/2020
 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS- NO DOMICILIAT    4/5/2020    6/7/2020
IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICS    4/9/2020   5/11/2020
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS CONSTRUÏTS    4/9/2020   5/11/2020
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES  18/09/2020  18/11/2020
 IMPOST VEHICLES TRAC. MECÀNICA     2/3/2020     4/5/2020
TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL     2/3/2020     4/5/2020
 TAXA GESTIÓ RESIDUS DOMÈSTICS-NO DOMICILIAT      2/6/2020     5/8/2020
TAXA GESTIÓ RESIDUS DOMÈSTICS- 1AFRACCIÓ- DOMICILIAT     2/6/2020
 TAXA GESTIÓ RESIDUS DOMÈSTICS -2AFRACCIÓ-DOMICILIAT     1/9/2020
TAXA GESTIÓ RESIDUS COMERCIALS      5/6/2020     5/8/2020

Ordenances Fiscals 2019

Relació d’Ordenances Fiscals modificades per al 2019 – CIDO: Calendari Fiscal 2020

Ordenances Fiscals 2018

Relació d’Ordenances Fiscals modificades per al 2018 – CIDO: Cercador d’Informació i Documentació Oficials

Ordenances Fiscals 2017

Relació d’Ordenances Fiscals modificades per al 2017 – CIDO: Cercador d’Informació i Documentació Oficials

Reglaments, Ordenances i Normatives Municipals:

Ordenança municipal de circulació de Copons
Ordenança reguladora del cementiri municipal
Reglament d’aparcaments de titularitat municipal
Ordenança municipal de tinença d’animals de companyia
Ordenança de camins municipals