Calendari fiscal, reglaments i ordenances

Calendari Fiscal 2018

Descripció del Concepte Data Inici Data Final
IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANS – 1A FRACCIÓ-DOMICILIATS 02/05/2018
 IMPOST BÉNS IMMOBLES – 2A FRACCIÓ-DOMICILIATS  02/07/2018
IMPOST BÉNS IMMOBLES – 3A FRACCIÓ-DOMICILIATS 01/10/2018
 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS- NO DOMICILIAT  02/05/2018 05/07/2018
IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICS 03/09/2018 05/11/2018
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS CONSTRUÏTS 03/09/2018 05/11/2018
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 17/09/2018 19/11/2018
 IMPOST VEHICLES TRAC. MECÀNICA  01/03/2018 04/05/2018
TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL 01/03/2018 04/05/2018
 TAXA GESTIÓ RESIDUS DOMÈSTICS-NO DOMICILIAT  01/06/2018 01/08/2018
TAXA GESTIÓ RESIDUS DOMÈSTICS- 1AFRACCIÓ- DOMICILIAT 01/06/2018
 TAXA GESTIÓ RESIDUS DOMÈSTICS -2AFRACCIÓ-DOMICILIAT 03/09/2018
TAXA GESTIÓ RESIDUS COMERCIALS 01/06/2018 03/08/2018

Ordenances Fiscals 2018

Ordenances Fiscals 2017

 

Reglaments, Ordenances i Normatives Municipals:

Ordenança municipal de circulació de Copons 2012
Ordenança reguladora del cementiri municipal
Ordenança tinença animals de companyia
Reglament d’aparcaments de titularitat municipal_2012