Calendari fiscal, reglaments i ordenances

Calendari Fiscal 2019

Descripció del Concepte Data Inici Data Final
IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANS – 1A FRACCIÓ-DOMICILIATS    2/5/2019
 IMPOST BÉNS IMMOBLES – 2A FRACCIÓ-DOMICILIATS    1/7/2019
IMPOST BÉNS IMMOBLES – 3A FRACCIÓ-DOMICILIATS  1/10/2019
 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS- NO DOMICILIAT    2/5/2019    2/7/2019
IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICS    5/9/2019   5/11/2019
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS CONSTRUÏTS    5/9/2019   5/11/2019
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES  19/09/2019  19/11/2019
 IMPOST VEHICLES TRAC. MECÀNICA     1/3/2019     2/5/2019
TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL     1/3/2019     2/5/2019
 TAXA GESTIÓ RESIDUS DOMÈSTICS-NO DOMICILIAT      3/6/2019     5/8/2019
TAXA GESTIÓ RESIDUS DOMÈSTICS- 1AFRACCIÓ- DOMICILIAT     3/6/2019
 TAXA GESTIÓ RESIDUS DOMÈSTICS -2AFRACCIÓ-DOMICILIAT     2/9/2019
TAXA GESTIÓ RESIDUS COMERCIALS      3/6/2019     5/8/2019

Ordenances Fiscals 2019

Relació d’Ordenances Fiscals modificades per al 2019 – CIDO: Cercador d’Informació i Documentació Oficials

Ordenances Fiscals 2018

Relació d’Ordenances Fiscals modificades per al 2018 – CIDO: Cercador d’Informació i Documentació Oficials

Ordenances Fiscals 2017

Relació d’Ordenances Fiscals modificades per al 2017 – CIDO: Cercador d’Informació i Documentació Oficials

Reglaments, Ordenances i Normatives Municipals:

Ordenança municipal de circulació de Copons
Ordenança reguladora del cementiri municipal
Reglament d’aparcaments de titularitat municipal
Ordenança municipal de tinença d’animals de companyia
Ordenança de camins municipals