Calendari Festes generals i locals

L’Ajuntament romandrà tancat al públic, els següents dies:

Any 2017

Festes estatals, autonòmiques i locals

6 de gener
14 , 17 i 18 d’abril
1 de maig
24 de juny
14, 15 d’agost
11 de setembre
12 d’octubre
1 de novembre
6, 8, 25 i 26 de desembre