Calendari Festes generals i locals

L’Ajuntament romandrà tancat al públic, els següents dies:

Any 2019

Festes estatals, autonòmiques i locals

1 de gener
19, 22 i 23 d’abril
1 de maig
24 de juny
15 i 16 d’agost
11 de setembre
12 d’octubre
1 de novembre
6, 25 i 26 de desembre