El Consistori

L’EQUIP DE GOVERN

Àlex Prehn Faura  – Alcalde – Ara Copons (AC) – prehnfa@diba.cat

Xavier Aparisi Ramon – 1er Tinent d’alcalde – Ara Copons (AC) – aparisirx@diba.cat

Immaculada Lliró Torrents – 2ª Tinent d’alcalde -Ara Copons (AC) – lliroti@diba.cat

Montserrat Soteras Corbella – Regidora – Ara Copons (AC) – soterascmn@diba.cat

___________________________________________________________________

L’OPOSICIÓ

Francesc Salamé Sabater – Regidor – Junts per Copons (JC-AM) – cesc.salame@gmail.com

Mª Dolors Cortés Casellas– Regidora – Junts per Copons (JC-AM) -cortes.casellas@gmail.com

Jaume Jové Martí – Regidor – Junts per Copons (JC-AM) – info@jamweb.cat