Benvinguts i benvingudes a l'espai web de l'Ajuntament de Copons

Jutjat de Pau

El Jutjat de Pau és un òrgan jurisdiccional als municipis on no hi ha Jutjat de Primera Instancia i Instrucció.
El Jutjat de Pau té jurisdicció sobre el terme municipal que correspongui i tindrà coneixement, en l’ordre civil, de la substanciació en primera instància, decisió i execució dels processos que la llei determina. Té també funcions de registre civil.
En l’ordre penal, té coneixement en primera instància dels processos per faltes que li atribueixen les lleis. Pot intervenir en actuacions penals de prevenció, en aquelles que li són delegades i en les que li atribueixen les lleis.
Els Jutges de Pau i substituts són elegits a proposta de l’Ajuntament entre les persones que ho sol.licitin i que compleixin els requisits legals (ser major d’edat i no estar inclòs en cap de les causes d’incapacitat i incompatibilitat previstes a la llei).

El Jutjat de Pau s’encarrega, entre d’altres, dels tràmits següents:

  • Registre de naixements, defuncions i matrimonis del Municipi.
  • Sol.licitud de traducció de nom al català, i rectificacions d’errors en el registre civil.
  • Actes de conciliació.
  • Petició de certificats de naixement, matrimoni, defunció i fes de vida i estat.
  • Matrimonis civils.

Contacte:

Jutjat de Pau de Copons
copons@copons.cat
Tel. 93 809 00 00
Horari visites a hores concertades

Secretari del Jutjat de Pau de Copons
Albert Rica Villagra
ricava@copons.cat
Tel. 93 809 00 00
Horari visites a hores concertades

Angel Guimerà, 8 - 08289 Copons
Telèfon: 938 090 000 - Fax: 938 090 013
e_mail: copons@copons.cat
CIF: P0807000E