Avisos

D’acord amb la pròrroga de l’estat d’alarma  ( Reial Decret 476/2020, de 27 de març, pel que es prorroga l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declarà l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la  COVID-19)  el còmput dels terminis de tramitació resta suspès fins el proper dia 26 d’abril. La tramitació es reprendrà el dia 27 d’abril de 2020 en el punt en el que en cada cas es trobés en decretar-se’n la suspensió.