Calendari recollida PaP

Cubells Recollida Selectiva Anoia
CALENDARI DE RECOLLIDA

Els cubells i bujols s’han de treure abans de les 8 h del matí.

DIMARTS
ORGÀNICA -ENVASOS – RESTA
DIJOUS
ORGÀNICA-PAPER I CARTRÓ -VIDRE
DISSABTES
ORGÀNICA- ENVASOS – RESTA

Treu sempre els residus amb el cubell que toca:
Cubells Recollida Selectiva Anoia


RECOLLIDA DE BOLQUERS
Es poden treure cada dimarts, dijous i dissabte en una bossa a part ben identificada.
RECOLLIDA DE RESTES VEGETALS
Es poden treure els dies d’orgànica fins a un volum màxim de 80l.
DEIXALLERIA MÒBIL
4t divendres i dissabte de mes. Divendres tarda i dissabte tot el dia.
Davant del Bar de la Piscina
RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS
Es recullen a la porta prèvia concertació.
BOSSES COMPOSTABLES
L’orgànica s’ha de treure sempre amb bossa compostable.
Es distribueixen a l’Ajuntament.