Benvinguts i benvingudes a l'espai web de l'Ajuntament de Copons

Turó de Pams

Mapa de Patrimoni Cultural de Copons elaborat per la Diputació de Barcelona l’any 2014

Jaciment arqueològic aparegut durant les obres de construcció de la nova carretera C-1412a, al seu pas per Copons, durant el mes de setembre de l’any 2002. La intervenció arqueològica corresponent va anar a càrrec de l’empresa d’arqueologia Atena 2000, S.L., d’Igualada, la qual redactà l’informe tècnic previ corresponent el mes de gener de l’any 2003. La troballa també tingué certa repercussió a la premsa local. Amb anterioritat a la descoberta, no es coneixia cap antecedent relacionat amb el jaciment ni amb cap altre de les mateixes cronologies.

El turó de Pams es caracteritzava per estar aterrassat mitjançant un seguit de feixes de pedra seca plenes d’ametllers, que durant la seva construcció ja malmeteren algunes de les sepultures i, probablement, algunes sitges desaparegueren també. El turó fou excavat i el jaciment desmuntat durant el procés de construcció de la carretera.

En total es documentaren 13 sepultures adscrites al període tardo-romà (finals del segle III-segle IV) i una sitja del període del Bronze Antic (1800-1500 a.C.). Les sepultures, de planta rectangular, estaven excavades a la roca natural i anaven cobertes amb lloses de pedra. Només tres d’aquestes fosses tenien les parets recobertes amb lloses de pedra també. A cada tomba es documentà un individu inhumat al seu interior, tot i que dues d’elles presentaven osseres als peus de l’individu, indicant així la possible reutilització de l’estructura. Tampoc es documentà cap tipus d’aixovar funerari, amb l’excepció d’un fragment de copa de vidre i un fragment de ceràmica sigil·lata gàl·lica gris estampillada, ambdues localitzades al interior d’una de les sepultures. L’orientació de les tombes era nord-sud i estaven agrupades i ordenades en petits grups, indicant així una possible ordenació en famílies.

Pel que fa a la sitja, cal dir que era de planta circular i de dimensions reduïdes, i estava excavada a la roca. El seu fons era pla, amb les parets rectes i, al seu interior, s’hi documentaren diversos fragments informes de ceràmica feta a mà, sense cap decoració.

 

Tornar a Patrimoni Arqueològic

Angel Guimerà, 8 - 08289 Copons
Telèfon: 938 090 000 - Fax: 938 090 013
e_mail: copons@copons.cat
CIF: P0807000E