Benvinguts i benvingudes a l'espai web de l'Ajuntament de Copons

Fons documental de Santa Maria de Copons a l’ABEV

Mapa de Patrimoni Cultural de Copons elaborat per la Diputació de Barcelona l’any 2014

A mitjans del segle XIX, l’Arxiu Parroquial de Copons estava dipositat a la rectoria de Copons. Entre els anys 1834 i 1845, la vila de Copons fou cremada i part de l’arxiu parroquial es va portar a una casa particular, ja que la rectoria havia estat ocupada militarment. Tot i això, sabem que es van cremar diversos documents i quasi tots els actes dels censos.

Durant els anys 60 del segle XX, tant l’Arxiu Parroquial de Santa Maria de Copons com el de Santa Maria de Veciana estaven custodiats a la rectoria de Copons. D’aquest moment se’n publicà un inventari a la revista Serra d’Or l’any 1962. Posteriorment, aquests documents foren traslladats a l’Arxiu i biblioteca Episcopal de Vic, on actualment es poden consultar lliurement. 

Cal especificar que una mínima part del patrimoni documental de l’arxiu de Santa Maria de Copons està dipositat al Despatx Parroquial de Jorba. Es tracta dels llibres de baptismes datats entre l’any 1890 i l’actualitat, els de defuncions des del 1895 fins l’actualitat, els de matrimonis des del 1911, els de confirmacions des del 1907 i el de les visites pastorals des del 1953.

Tenim notícia que també hi ha una col·lecció de 193 pergamins dipositats al Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada (CECI), des dels anys 60 del segle XX. En aquest sentit, cal dir que al 1986, en una guia editada pel servei de documentació del Museu Comarcal de l’Anoia-Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada, es mencionen només 55 pergamins de tipus nobiliari dels segles XIV-XVII, destacant nombrosos privilegis reials amb la firma de diferents monarques.

Bona part de l’arxiu parroquial de Santa Maria de Copons està dipositat i custodiat per l’Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic. Es tracta de la documentació relacionada amb la gestió de la parròquia i presenta unes dates extremes establertes entre els anys 1301-1995. Està registrada en diferents materials de suport com la pell dels pergamins o el paper dels lligalls i llibres de diferent format. La documentació està organitzada en quatre grans categories: llibres sacramentals, administració, llibres notarials, i pergamins. Els llibres sacramentals abasten una cronologia establerta entre els anys 1552 i 1915, i estan formats pels llibres de baptisme, confirmacions, defuncions, matrimonis i una part de documentació variada. Pel que fa a la documentació de l’administració, cal dir que està relacionada amb diversos actes com aniversaris, celebracions o les visites pastorals dels segles XVII i XVIII, però també els llibres de l’obra, comptes i factures, cens parroquials, confraries i associacions, entre d’altres. Aquests documents estan datats entre els anys 1600 i 1995. Quant als llibres notarials (1562-1933), estan formats per manuals, testaments, actes notarials, processos i capítols matrimonials entre d’altres. En darrer terme, la col·lecció de pergamins abasta una cronologia establerta entre els segles XIV i XVII (1301-1657).

Si voleu consultar l’ABEV cliqueu aquí

 

Tronar a Patrimoni Documental 

Angel Guimerà, 8 - 08289 Copons
Telèfon: 938 090 000 - Fax: 938 090 013
e_mail: copons@copons.cat
CIF: P0807000E