Pergamí de l’any 1599

Mapa de Patrimoni Cultural de Copons elaborat per la Diputació de Barcelona l’any 2014

Pergamí del segle XVI dipositat a la Biblioteca de Catalunya i relacionat amb la vila de Copons. Presenta unes mesures de 615 per 605 mm, està escrit en llatí i datat el dia 25 d’octubre de l’any 1511. El notari és Francesc Cortada, de Prats de Rei i que regeix l’escrivania pública pel rector de l’església, a partir d’un manual de Jeroni Soler.
Es tracta de la venda d’Onofre Anglola, ferrer de Copons, a Pere Jover, pagès de la mateixa vila, d’un censal mort de pensió de 20 sous i preu de 20 lliures amb àpoca. Còpia de 23 de juliol de 1602. El revers del pergamí és llis i només compta amb una petita inscripció situada a una de les cantonades superiors del document.

Observacions: Les imatges estan cedides per la Biblioteca de Catalunya.

 

Tornar a Pergamins de l’Arxiu Històric de la Biblioteca de Catalunya

Tornar a Patrimoni Documental