El Gorg del Mig

Mapa de Patrimoni Cultural de Copons elaborat per la Diputació de Barcelona l’any 2014

gorg-mig-i-fadrins

Es tracta d’un gran clot format al llit de la Riera Gran, on l’aigua s’entolla i alenteix el seu curs. L’aigua cau per una petita cascada, que salva el desnivell existent del substrat geològic del riu. El toll presenta una planta més o menys circular d’uns 20 metres de diàmetre aproximat, i sempre està ple d’aigua. La zona es caracteritza per una abundant vegetació de ribera que ombreja el gorg. El seu accés és díficil degut a l’abundant vegetació que l’envolta.

 

Tornar a Rieres i Gorgs