Riera Gran

Mapa de Patrimoni Cultural de Copons elaborat per la Diputació de Barcelona l’any 2014

 

La Riera Gran travessa el terme municipal de Copons de nord a sud, per la banda de ponent. Actualment no presenta un cabal d’aigua gaire important i, pràcticament en la seva totalitat, està cobert per l’abundant vegetació de ribera que creix a la zona. Tot i això, es localitzen diversos gorgs en el seu traçat (Gorg del Nafre, Gorg del Mig).

Al sud del nucli urbà, sota el Balç de les Forques, el cabal s’ajunta amb la Riera de Sant Pere, que discorre per la banda de llevant del terme municipal de Copons.

 

Tornar a Rieres i Gorgs