Amb l’hivern, cal estar preparats davant del fred i també de les nevades: aquests fenòmens meteorològics poden provocar situacions d’emergència. Per estar en condicions d’afrontar possibles situacions adverses ocasionades per la neu, la Direcció General de Protecció Civil porta a terme la Campanya de prevenció i sensibilització davant el risc de nevadeswww.gencat.cat/interior/nevades

A més, podeu trobar a la pàgina de la Direcció General de Protecció Civil els consells davant el risc d’allaus (www.gencat.cat/interior/allaus) i d’onada de fred (www.gencat.cat/interior/onadadefred).