anoiadiari.cat


Avui neix diarianoia.cat, el primer diari digital de la comarca. El seu funcionament, amb rss, permet el coneixement de les seves actualitzacions. Per aquest motiu hem incorporat al nostre lector de la dreta de la pantalla, l’enllaç amb les actualitzacions d’aquest nou mitjà d’informació comarcal.