Benvinguts i benvingudes a l'espai web de l'Ajuntament de Copons

Ple extraordinari 29 de juliol de 2016

El  Ple de l’Ajuntament de Copons ha de reunir-se a la casa de la vila, el proper dia 29 de juliol de 2016, a les 19.00 hores, a l’objecte de dur a terme sessió extraordinària, per tractar dels assumptes previstos a l’ordre del dia.

 ORDRE DEL DIA

  1.  Aprovació de l’acta de la sessió extraordinària anterior celebrada el 14 de juny de 2016.
  2. Despatx i Decrets d’Alcaldia.
  3. Aprovació del Codi de Bon Govern de l’Ajuntament de Copons.
  4. Aprovació de la proposta de festes locals del municipi per a l’any 2017
  5. Aprovació definitiva del compte general del Pressupost municipal únic exercici 2015.
  6. Adjudicació de contracte del servei de neteja de les diferents dependències municipals.
  7. Aprovació de la contractació del subministrament d’un vehicle pels serveis municipals
  8. Aprovació del conveni urbanístic en relació al sector 10a.
  9. Aprovació inicial Projecte de Rehabilitació de la Rectoria de Copons per destinar-la a escola i altres serveis municipals fase 1 subfase b.
  10. Aprovació de l’inici de la contractació del Projecte de Rehabilitació de la Rectoria de Copons per destinar-la a escola i altres serveis municipals fase 1 subfase b.

 

Categories

Angel Guimerà, 8 - 08289 Copons
Telèfon: 938 090 000 - Fax: 938 090 013
e_mail: copons@copons.cat
CIF: P0807000E