En un any difícil per a tothom però especialment per a les dones, que estan patint de manera més dura les conseqüències de la pandèmia, esperem  avançar plegats cap a la igualtat efectiva de dones i homes.

Manifest Institucional dins de la campanya ”Dones i homes, corresponsables! #Som8deMarç #SomCorresponsables”.