Benvinguts i benvingudes a l'espai web de l'Ajuntament de Copons

A partir d’avui, és obligatori l’ús de les mascaretes per a persones de 6 o més anys i recomenada per a infants entre 3 i 5 anys

Una ordre publicada al BOE regula l’ús obligatori de màscara per part de la població. S’entendrà completa l’obligació mitjançant l’ús de qualsevol mena de màscara, preferentment les higièniques i quirúrgiques, que cobreixi nas i boca. S’observaran, en tot cas, les indicacions de les autoritats sanitàries sobre el seu ús.

Qui està obligat:
Queden obligats a l’ús de màscares en els espais assenyalats les persones de 6 anys d’ara endavant.

L’obligació no serà exigible en els casos següents:

– Persones que presentin algun tipus de dificultat respiratòria que pugui veure’s agreujada per l’ús de màscara (persones en les quals l’ús de màscara resulti contraindicat per motius de salut degudament justificats, o que per la seva situació de discapacitat o dependència presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització).

– Desenvolupament d’activitats en les quals, per la pròpia naturalesa d’aquestes, resulti incompatible l’ús de la màscara.

– Causa de força major o situació de necessitat.

On és obligatori el seu ús:
L’ús de màscara serà obligatori en la via pública, en espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobi obert al públic, sempre que no sigui possible mantenir una distància de seguretat interpersonal de com a mínim dos metres.

L’ordre entrarà en vigor el 21 de maig de 2020 i mantindrà la seva eficàcia durant tota la vigència de l’estat d’alarma i les seves possibles pròrrogues.

Vegeu l’ordre

PREGUNTES SOBRE LES RESTRICCIONS D’ACTIVITATS PER LA COVID-19 A CATALUNYA FASE 1

Categories

Angel Guimerà, 8 - 08289 Copons
Telèfon: 938 090 000 - Fax: 938 090 013
e_mail: copons@copons.cat
CIF: P0807000E