Benvinguts i benvingudes a l'espai web de l'Ajuntament de Copons

Acte de constitució del Consell català de municipis rurals

El dimarts dia 29 de novembre es va celebrar l’acte de constitució del Consell català de municipis rurals al del Palau de la Generalitat.

Aquest és un òrgan d’assessorament del Govern en matèria de règim local i de participació i proposta en els àmbits que afectin els municipis rurals, entenent com a tals els municipis de Catalunya amb una població inferior a 2.000 habitants.

Les funcions del Consell Català dels Municipis Rurals són les següents:

a) Assessorar el Govern en totes aquelles mesures que tinguin com a destinataris o afectin de forma especial els municipis rurals.

b) Detectar els problemes específics que afecten la ciutadania i els ajuntaments dels municipis rurals.

c) Elaborar propostes en relació amb la millora de la prestació de serveis en aquests municipis.

d) Proposar al departament competent en matèria d’Administració local l’adopció de mesures de coordinació interadministratives que facilitin la prestació eficaç dels serveis.

e) Sol·licitar l’elaboració d’estudis sobre qüestions d’especial interès i rellevància per als municipis rurals.

f) Promoure el debat entre especialistes sobre mesures que calgui adoptar en relació amb qüestions que afectin aquesta tipologia de municipis.

g) Assessorar sobre aquelles qüestions que li siguin sotmeses pel Govern.

El Consell català de municipis rurals el componen vint-i-cinc persones, distribuïdes de la manera següent:

  1. La Consellera de la Presidència.
  2. El secretari de Governs locals i relacions amb l’Aran.
  3. La directora general d’Administració local.
  4. Quatre persones membres del Consell de Governs Locals.
  5. Divuit persones membres titulars d’alcaldies de municipis de població inferior als 2.000 habitants, proposades per l’ACM, la FMC i MdC.

Les entitats municipalistes van triar l’Ajuntament de Copons, entre d’altres, per formar -ne part. Aquest es el vídeo de la presentació de l’acte de constitució:

https://twitter.com/muni_cat/status/1597661439766179840?s=46&t=hsZb5zKRMxV6sitKGfSa5g

Categories

Angel Guimerà, 8 - 08289 Copons
Telèfon: 938 090 000 - Fax: 938 090 013
e_mail: copons@copons.cat
CIF: P0807000E