Activa’t a Copons 2015

20140268En la quarta edició del programa Activa’t a Copons que correspon al present any 2015 els veïns i veïnes de copons podran gaudir com és habitual de la microgimnastica, dels cursets de natació a l’estiu de la dinamització del circuit de salut per a la gent gran i les propostes per l’estiu, (cursa d’orientació, partit de futbol, inflables i material recreatiu) a tal efecte es disposarà d’un pressupost de 3.181,00 €

La novetat d’enguany es el nou programa de tècnic esportiu compartit entre els Ajuntaments de l’Alta Anoia, tècnic que ha de dinamitzar les activitats esportives a Copons i en els municipis del voltant, compartint recursos i dissenyant un programa que posi recursos i opcions a l’abast de les persones que volen fer esport a Copons i a la comarca.