Benvinguts i benvingudes a l'espai web de l'Ajuntament de Copons

Anunci d’aprovació de la contractació d’un operari de serveis com a personal laboral fix

ANUNCI
En data 2 de juliol es va dictar, entre d’altres el decret que a continuació es transcriu per public coneixement,

DECRET D’ALCALDIA
Aprovació de la contractació com a personal laboral fix d’un operari de serveis pertanyent al grup AP, vacant a la plantilla orgànica d’aquest Ajuntament.

Categories

Angel Guimerà, 8 - 08289 Copons
Telèfon: 938 090 000 - Fax: 938 090 013
e_mail: copons@copons.cat
CIF: P0807000E