Benvinguts i benvingudes a l'espai web de l'Ajuntament de Copons

Aprovació definitiva de les Ordenances Fiscals per l’exercici 2015

L’Ajuntament de Copons va acordar en el Ple celebrat el dia 10 de novembre de 2014 no pujar els impostos per a l’exercici 2015, en el marc de la línia mantinguda al llarg de la legislatura donada la difícil situació econòmica general i les dificultats que les famílies han tingut en els darrers anys.

Al llarg de la legislatura des de l’Ajuntament, amb el suport de l’Organisme de Gestió Tributaria i seguint les directrius de l’equip de govern en compliment del seu programa, no ha pujat impostos però ha dut a terme una tasca d’actualització i revisió dels padrons per tal de garantir que totes les persones i empreses paguessin els seus impostos a Copons.

Aquesta actualització s’ha fet en dos sentits:

1) Revisió del padró fiscal perquè tothom contribueixi, i
2) Ajustar les taxes que no cobrien el servei, que per al 2015 són: cementiri i residus.

En un altre ordre de coses es va aprovar també el calendari fiscal de 2015 que presenta com a principal novetat el fraccionament del pagament de l’IBI (impost sobre béns immobles) en tres pagaments al llarg de l’any per tal de facilitar l’ingrés d’un impost que afecta molt la tresoreria de les famílies.

Podeu trobar les noves ordenances fiscals i el calendari fiscal aprovat a la pagina web de l’Ajuntament de Copons www.copons.net.

Categories

Angel Guimerà, 8 - 08289 Copons
Telèfon: 938 090 000 - Fax: 938 090 013
e_mail: copons@copons.cat
CIF: P0807000E