L’Ajuntament de Copons ha establert proposar els dies 18 d’abril i 14 d’agost com a festes locals del municipi per al proper any 2017, festes que corresponen al Sant Crist d’Igualada i al dia anterior a la mare de Déu d’agost als efectes que siguin inclosos en el calendari de festes oficials de la Generalitat de Catalunya.