En la sessió d’ahir el Plenari va aprovar també definitivament el projecte d’urbanització del sector residencial “El Castell” esta prevista la convocatòria d’una reunió amb la presència de l’empresa promotora Publianoia, SL amb els veïns abans de l’inici de les obres per tal de comentar els diferents aspectes de la seva execució.