20140191Tal i com estava previst s’estan executant les obres d’arranjament del vas principal de la piscina de Copons, les obres consisteixen en fer desbordant el vas per tal d’adaptar-lo a la normativa vigent, i les esta executant l’empresa construccions Jordi Riera, SL, està previst que les obres finalitzin a final del present mes d’octubre i inclouen la realització d’un estudi geotècnic per tal de disposar d’informació fiable respecte l’estabilitat del talús posterior.