La societat de Caçadors Copons Veciana comunica que DISSABTE 4 DE MARÇ DE 2023, entre les 9 i 16 hores aproximadament, portarem a terme una batuda de senglar a la zona del Gelabert i Cal Queta,  pel que serà necessari tancar temporalment el pas del cami de Cal Queta, durant la seva realització.

 

Us adjuntem un plànol on s’indica els llocs on es realitzaran els talls del camÍ, que estaran degudament senyalitzats, tal com exigeixen l’Ordre de vedes i la vostra autorització.