La Societat de Caçadors Copons-Veciana, comunica que aquest proper DISSABTE 29 DE FEBRER DE 2020, tenen previst realitzar una batuda de senglar, entre les 9 i les 17 hores aproximadament, a la zona de Cal Remigot i Cal Martí, d’aquest municipi, pel que serà necessari tancar temporalment el pas pel camí de Serra Morena, en el tram que s’indica, durant la seva realització.

Els talls dels camins, com sempre, estaran degudament senyalitzats, tal com estableix l’ordre de vedes, en els punts que s’indiquen en els plànols.