La Societat de Caçadors de Copons-Veciana avisa de la batuda de senglars els dies següents en els paratges que s’indiquen:

Aquest proper DISSABTE 3 DE FEBRER DE 2018, entre les 9 i les 15 hores aproximadament, es portarà a terme una batuda de senglar a l’entorn de Sant Pere de Comalats, d’aquest municipi, pel que serà necessari tancant temporalment el pas pel camí de Comalats, durant la seva realització.