En motiu de l’inici dels treballs de redacció del projecte d’eixamplament dels ponts de la carretera BV-1005 al PK 0+750 (sobre la riera de Veciana) i al 1+250 (sobre torrent boter) és necessari fer un sondeig en el pont del 0+750.

Per a la seva realització caldrà tallar la carretera el dimecres 23-02-2022 de 9:30h a 18:30h