Benvinguts i benvingudes a l'espai web de l'Ajuntament de Copons

Bases del concurs per al disseny del logotip de l’Associació per a la conservació del reg i els horts de Copons

Objectiu de la convocatòria
Realitzar un nou disseny del logotip de L’Associació, sota la denominació “Horts de Copons”, destinat a ser la imatge representativa de l’Associació en tota la difusió d’informació sobre la mateixa, a través del web i d’altres documents i elements físics que es puguin crear en endavant.

Participants
Destinat a tota persona major de 16 anys. La participació és individual i lliure. Aquestes propostes hauran de ser originals i inèdites.

Proposta
El logotip ha de presentar-se en format digital amb els següents requisits:
PDF vectoritzat i en cas de contenir imatges en mapa de bits (TIFF, JPG o PNG) d’un mínim de 300 dpi mida A3.
Les propostes es presentaran en color amb l’opció d’aplicació en un sol color.
La línia gràfica pot ser creada amb qualsevol tècnica (dibuix, pintura, disseny per ordinador, collage, fotografia, etc.)

Requisits i drets de propietat
La proposta presentada ha de ser pròpia i inèdita. Els participants eximeixen a l’organització de qualsevol responsabilitat que se’n derivi del plagi. La persona guanyadora cedirà en exclusiva a l’Associació Conservació del Reg i els horts de Copons els drets de propietat del logotip.

Presentació
La data límit d’entrega serà el 20 de juliol al correu electrònic hortsdecopons@gmail.com, juntament amb les dades personals i de localització de l’autor o autora.

Jurat
Estarà constituït pels membres de la Junta de l’Associació. Es valorarà l’originalitat i creativitat del disseny, la facilitat d’identificació i lectura, l’aplicabilitat del disseny en diferents formats i la inclusió dels valors relacionats amb el conreu dels horts i la vida a l’entorn rural.

Premi
La persona guanyadora obtindrà una cistella de productes dels Horts de Copons, i una compensació de 50€. El jurat es reserva el dret a declarar el premi desert.

Acceptació de les bases
La participació d’aquest concurs suposa l’acceptació total de les bases esmentades, així com la composició del jurat i la seva decisió.

Entrega de premi
S’anunciarà i es farà lliurament del premi a la persona guanyadora el dia 25 de juliol de 2020 a les 19:30 de la tarda.

La Junta de l’Associació

Categories

Angel Guimerà, 8 - 08289 Copons
Telèfon: 938 090 000 - Fax: 938 090 013
e_mail: copons@copons.cat
CIF: P0807000E