La Societat de Caçadors Copons – Veciana anuncia que aquest proper DIUMENGE 6 DE SETEMBRE DE 2020, entre les 7’30 i les 13 hores aproximadament, portaran a terme una batuda de senglar a la Rasa de Cal Pep Galindanyes, o Torrent de Cal Bacinetes, d’aquest municipi, pel que serà necessari tancar temporalment el camí que va de La Casa Nova cap al dipòsit d’aigua, durant la seva realització. Els talls del camí estaran degudament senyalitzats, tal com exigeix l’Ordre de vedes.