La Societat de Caçadors Copons- Veciana comunica que per aquest proper DISSABTE 12 DE FEBRER DE 2022, entre les 9 i 16 hores aproximadament, portaran a terme una batuda de senglar a la zona del Gelabert i Cal Queta,  pel que serà necessari tancar temporalment el pas del cami de Cal Queta,  durant la seva realització.

En el plànol s’indica els llocs on es realitzaran els talls dels camins, que estaran degudament senyalitzats, tal com exigeix l’Ordre de vedes.