L’Associació de Caçadors Copons- Veciana comunica que per aquest proper DISSABTE 5 DE DESEMBRE DE 2020, entre les 9 i les 17 hores aproximadament, portaran a terme una batuda de senglar a la zona de Cal Remigot i Cal Seno, d’aquest municipi, pel que serà necessari tancar temporalment el pas pel camí de Serra Morena, en el tram que s’indica, durant la seva realització.

Vegeu el plànol on s’indica els llocs on es realitzarà el tall del camí, que estaran degudament senyalitzats, tal com exigeixen l’Ordre de vedes.