L’Associació de Caçadors Copons-Veciana, comunica que per aquest proper DISSABTE 8 DE GENER DE 2022, entre les 9 i 17 hores aproximadament, portarem a terme una batuda de senglar a la zona de la Muntanya, pel que serà necessari tancar temporalment el pas dels camins de Serra Morena i de Sant Pere a Comalats, en els trams indicats,  durant la seva realització.

En el plànol s’indica els llocs on es realitzaran els talls dels camins, que estaran degudament senyalitzats, tal com exigeix l’Ordre de Vedes.