En el marc del contracte del servei de neteja de les dependències municipals que l’Ajuntament de Copons va adjudicar a l’empresa Neteges Oriol i atès que esta prevista l’obertura de la piscina municipal el proper dia 23 de juny,

Us anunciem que l’empresa adjudicatària del servei vol contractar una persona per tal de fer la neteja dels vestidors i dependències de la piscina durant la temporada d’estiu.

Les persones interessades es poden adreçar directament a l’empresa Neteges Oriol , c/ Gran Bretanya 37 nau 28 , 08700-IGUALADA  al Tel. 93 803 64 66.