Avui s’inicien les obres corresponents al projecte “Canvi de lluminàries del nucli de Copons per led no contaminants”, projecte que te un pressupost de 62.554,46 € i esta finançat per la Generalitat de Catalunya a través del programa PUOSC i per la Diputació de Barcelona amb el Pla general d’inversions.

Per aquests motius durant el termini d’execució que es preveu en tres setmanes podeu trobar algun dels carrers de la vila tallats de forma intermitent. Us demanem disculpes pel trasbals que us pugui representar aquestes obres que es fan per millorar l’enllumenat public i reduir el consum energetic i col.laborar en la lluita contra el canvi climatic.