SERVEIS MÈDICS

El Consultori de La Pobla de Claramunt és el referent d’Anoia Rural de 8 a 20 hores els dies laborables.
Telf 93 808 65 00

Nits de 20h a 8 hores + caps de setmana les 24h : CAP Igualada.
Telf: 93 805 35 00