Cartografia digital

institut cartogràfic

En el marc del conveni signat per l’Ajuntament de Copons amb l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, els serveis tècnics municipals disposen de l’actualització de la cartografia topogràfica urbana digital a escala 1:1000  del terme municipal, aquesta és una eina essencial per al desenvolupament de les competències municipals bàsiques, com ara la gestió del planejament urbanístic o la cartografia del cadastre, aquesta cartografia complementa l’aplicatiu SITMUN del que ja disposa l’Ajuntament.