20140037 ref.foto catàleg de caminsDes dels serveis tècnics municipals juntament amb el personal de l’empresa INGENIUM s’han iniciat els treballs per a l’elaboració del catàleg amb una proposta inicial d’uns 60 km de camins del Terme municipal de Copons a catalogar.

Des del 5 de març el personal de l’empresa i l’Agutzil municipal recorren tots els camins en el treball de camp que ha de servir per l’elaboració d’una fitxa de cada camí i que contindrà totes les dades rellevants com ara, la longitud, amplada, estat de conservació, etc.