Durant el mes de febrer s’han iniciat els treballs per elaborar el cens d’activitats del municipi, treballs que realitzaran dos tècnics de l’empresa DEKRA contractada a tal efecte per la Diputació de Barcelona. El cens es podrà gestionar mitjançant l’aplicatiu informàtic GIA (una plataforma on-line de la Diputació de Barcelona al servei dels municipis), una eina útil per a la gestió dels expedients d’activitats del municipi.