Cens d’activitats

L’Ajuntament de Copons demanarà a la Diputació suport tècnic per a l’elaboració del Cens Municipal d’Activitats, cens que inclourà totes les activitats que porten a terme en el municipi des de les agrícoles i ramaderes fins a les industrials i de serveis.

La Diputació de Barcelona ha inclòs en el seu catàleg de serveis de 2014 aquest recurs que ha d’esdevenir una eina de gran utilitat per tal de classificar totes les activitats econòmiques de Copons i poder complir la normativa vigent en l’àmbit de llicències ambientals municipals i els controls periòdics de les mateixes que és responsabilitat de l’Ajuntament.