Els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Copons disposaran d’un registre actualitzat de les activitats municipals (Empreses, comerços, explotacions ramaderes, etc..), registre que ha de ser una eina bàsica de treball per tal de complir la normativa vigent en l’ambit de les activitats classificades i el medi ambient.

El registre serà informatitzat en una aplicació (GIA) que permetrà consultes rapides i treball en remot per part dels tècnics municipals (Enginyer, Arquitecte o bé Serveis Administratius i d’inspecció).