Clavegueram

Durant el mes de gener es va haver d’aixecar part del carrer Mur per actuar a la claveguera, ja que hi havia filtracions de fecals a les cases. El clavegueram és una de les infraestructures que es troba en pitjor estat, per això demanarem un estudi tècnic de les actuacions a realitzar per tal de poder demanar els recursos necessaris per renovar tot el clavegueram del nucli.

La depuradora, encara en queda lluny, ja que no hi ha recursos a la Generalitat per fer front a tantes mancances de depuradora.