Jutjat de Pau de Copons

Cobertura dels serveis essencials del registre civil dels jutjats de pau

Serveis essencials del Registre Civil: llicències d’enterrament, matrimonis in articulo mortis, i naixements en termini peremptori (quan estigui proper el venciment del termini d’inscripció).

De 9 a 14 h, truqueu al telèfon: 93 809 00 00

 Fora d’aquest horari, truqueu al telèfon: 93 693 80 46