Us informem que ja han quedat instal.lats els plafons informatius de les rutes amb BTT per l’Alta Anoia. Aquesta actuació, doncs complementa la senyalització de cada una de les rutes, així com l’edició d’un imprès amb la descripció i situació en el mapa de cada una d’elles, i també, el recull de rutes que tenim a la nostra pàgina web de turisme: http://www.anoiaenviu.cat/rutes.php