L’Ajuntament de Copons, a través de la Regidoria de Participació Ciutadana i amb la col·laboració expressa de veïns i entitats de la ciutat, ha elaborat un Pla de Civisme amb l’objectiu de fomentar les actituds cíviques i la responsabilitat ciutadana.

Una de les problemàtiques detectades que més preocupen la ciutadania és la proliferació d’excrements de gos a la via pública.

Copons és un poble amb places i espais verds per anar a passejar el gos. Però hem de tenir present que en aquestes zones hi passegen també les persones i hi juguen els nens.

Sovint ens trobem amb el terra d’alguns carrers, places jardins és ple de caques dels animals que hi passegen, fruit de la irresponsabilitat d’alguns propietaris que no s’ajupen a recollir-les. Entre tots hem de fer un petit esforç per canviar aquest mal hàbit i mantenir neta la via pública.