Durant aquesta setmana s’ha fet la reunió de final d’obra de les porxades de la Plaça Ramon Godó. Tècnics i ajuntament estan contents de com ha quedat al final. Esperem que la solució arquitectònica perduri durant forces anys i ens podem oblidar de la problemàtica del terreny.
Donem gràcies als veïns per les molèsties ocasionades durant aquest temps.